Rekommendation hantering larm oktober 2019

Kristina von Sydownyheter

Sveriges Apoteksförening och e-VIS har tillsammans utarbetat en rekommendation för hantering och kommunikation av larm från e-verifikationssystemet som gäller från oktober 2019.

e-VIS Rekommendation hantering larm oktober 2019 finns under Q&A 1.1

Lista vanliga svar SMVS oktober 2019 finns under Q&A 1.4

Listan beskriver vanliga svar från e-verifikationssystemet för slutanvändare.
Observera att listan inte är fullständig.