Lista på vanliga svar från e-verifikationssystemet

Kristina von Sydownyheter

Uppdaterad version gällande från 3 februari 2020. Uppdatering för steg 2 i avslut stabiliseringsperiod samt ny översättning av felkod 11110200.

Listan finns publicerad under Q&A dokument och länkar