Informationsträff 3 mars 2020

Kristina von Sydownyheter

Ett år med FMD – vad hände och vad blir nästa steg?

Program:

  •  FMD ett år. En summering och utblick i Sverige och Europa
  •  Erfarenhet från olika organisationers arbete med FMD och e-verifikation
  •  Stabiliseringsperiodens avslut – erfarenhet och nästa steg
  •  Extra fokus – sjukhusapotek
  •  Best practies alert hantering i Sverige
  •  Dispenser och e-verifikation

Tid och plats: 3 mars 2020 kl 13-17, City Life, Sveavägen 63, Stockholm

Informationsmötet kommer att filmas och streamas via LIFs Facebook-konto. Filmen kommer också att tillgängliggöras på e-VIS webb i efterhand.