Guideline Measures to eliminate and prevent alerts

Kristina von Sydownyheter

Syftet med denna Guideline är att beskriva de åtgärder som ska vidtas av varje enhet i leveranskedjan som är ansluten till SMVS för att eliminera och förhindra larm.
Informationen är riktad till MAH och slutanvändare (systemägare och IT-leverantörer).

Guidline finns publicerad under Q&A 1.7