Avslut av stabiliseringsperioden steg 3 för e-verifikation skjuts fram

Kristina von Sydownyheter

Med anledning av rådande läge i samhället och stor press på hela läkemedelsdistributionen rekommenderar e-VIS i samråd med Sveriges Apoteksförening att avvakta med steg 3, varningarna ”Serienumret är okänt” (A2, A3), för att avsluta stabiliseringsperioden för e-verifikation. Läs mer på https://e-vis.se/qa-2/#fjorton 14.5 Steg 3 – Avslut av stabiliseringsperioden för e-verifikation skjuts fram