Webinar e-VIS Informationsträff hösten 2020

e-Visnyheter

Webinar e-VIS Informationsträff hösten 2020

Välkommen på e-VIS digitala informationsträff Seminariet kommer till stor del att fokusera på avslut av stabiliseringsperioden och alerthantering i distributionskedjans olika delar. 

För vem: Informationsträffen vänder sig till dig som jobbar med e-verifikation och serialiserade läkemedel på apotek, hos distributör, inom läkemedelshantering och på läkemedelsföretag.Förkunskaper krävs. 

Program och hålltider

09:00 Välkomna,
Kristina von Sydow, e-VIS

09:10 Nyheter från e-VIS,
Anna Juhlin, e-VIS

09:30 Avslut stabiliseringsperiod,
Kristina von Sydow, e-VIS

09:50 Alerthantering Sverige,
Jonas Kreku, e-VIS

10:15 Paus

10:30 Uppdatering från distributionskedjan,
Kajsa Österling, LDF
Ludde Möller, Sveriges Apoteksförening

11:30 Information från Läkemedelsverket

11:45 Avslut

Till anmälan