EU-systemet mot förfalskade läkemedel helt infört i Sverige

e-Visnyheter

För kunderna märks ingen skillnad då apotekets personal scannar
läkemedelsförpackningar innan utlämnandet, men sedan nära två år tillbaka
säkrar ett nytt system läkemedlets äkthet. I november är systemet med så
kallad e-verifikation av läkemedel nu fullt ut implementerat och alla
förpackningar som utlöser ett larm kommer att utredas. Läs Pressmeddelandet här