Information från e-VIS inför avslut av stabiliseringsperiod

Kristina von Sydownyheter

Vi närmar oss nu ett avslut på stabiliseringsperioden för e-verifikation den 1 november vilket innebär att inga larm från e-verifikationssystemet från och med det datumet systematiskt kan förbises av slutanvändarna. Mer information finns att läsa i Brev – Avslut stabiliseringsperiod steg 3 september 2020. I Påminnelse och tips från e-VIS november 2020 beskriver vi förändringarna i mer detalj och ger några tips som kan underlätta.

Det svenska e-verifikationssystemet SMVS planeras att uppdateras på kvällen 11 november och i december uppdateras EU Hubben. Läs mer under Releaser. Uppdateringarna av SMVS och EU Hubben kan påverka slutanvändare och MAH/lokala ombud.