Fight the Fakes Week 2020

e-Visnyheter

Fight the Fakes Week arrangeras 2020 för tredje året i rad 7–13 december mitt under en pågående coronapandemi. Systemet med e-Verifikation är ett sätt att skydda svenska medborgare mot förfalskade läkemedel och vacciner.

Kampanjen #FightTheFakes lyfter vikten av samarbetet mellan alla aktörer som är involverade i tillverkning och distribution av läkemedel för att hantera det hot mot folkhälsan som förfalskade läkemedel utgör. Ett exempel på samarbete är det europeiska systemet för att kunna identifiera äktheten hos de läkemedel som säljs på apotek och andra legala försäljningsställen – e-verifikation. Läs mer

”Fler och nya aktörer kan behöva anslutas till det nationella säkerhetssystemet under coronavaccinationerna”