Avslut av stabiliseringsperioden för e-verifikation i Sverige

Kristina von Sydownyheter

Den 1 november 2020 avslutas stabiliseringsperioden för ”Serienumret är okänt” (A2, A3).
Detta innebär att larm från dessa kategorier inte längre systematiskt kan förbises av slutanvändarna.

Beslut om att avsluta stabiliseringsperiodens steg 3 baserar sig på att nivån av felaktiga, så kallade ”tekniska larm”, nu nått en acceptabel och låg nivå att hantering och utredning av enskilda förpackningar anses genomförbar. Systemet och riktlinjer har dessutom varit i drift under 1,5 år och alla intressenter bör ha haft full möjlighet att implementera processer kring förordningen och hanteringen av säkerhetsdetaljer.  

För mer information se Q&A 14.5

Brev – Avslut stabiliseringsperiod steg 3 september 2020

Översikt stabiliseringsperiod Sverige november 2020