SMVS Release 8.0

e-Visnyheter

Release 8.0 av SMVS planeras att driftsättas i slutet av april 2021 och kommer att finnas tillgänglig på IQE-miljön i mitten på mars. Releasen innehåller inga större funktionella förändringar utan handlar om att ge slutanvändare, e-VIS och LV bättre förutsättningar och underlätta utredningar av alerts. Läs mer under Releaser