SMVS Release 8 – nyheter som förbättrar utredningar av fel

e-Visnyheter

Release 8.0 av SMVS driftsattes den 29:e april 2021 kl 01.30 och innehåller flera nyheter med fokus att underlätta utredningar av fel och larm:

  • Översyn av svenska översättningar: åtgärdat inkonsekventa svar och några nya översättningar har tillkommit
  • Vid verifikation av en förpackning som tidigare avaktiverats visar svaret om förpackningen tidigare har avaktiverats på samma plats eller på en annan plats. Önskemål från svenska slutanvändares behov som nu är realiserat
  • Differentierade felsvar för ”Serienumret är okänt” respektive ”Batch är okänd”.
    • ”Batch är okänd” tyder på att batchen inte är alls uppladdad vilket då bör kunna åtgärdas av MAH/OBP
    • ”Serienumret är okänt” indikerar det att ett enskilt serienummer saknas trots att batchen är uppladdad vilket bör initiera en mer grundlig utredning
  • Då Bulk API-anrop innehåller flera förpackningar med fel som genererar alerts skapas ett alert-id för varje fel.
  • Om slutanvändarsystem skickar felaktig data, t.ex. på grund av dåligt implementerat system, så introduceras en ny felkod och svar för att minska risken att slutanvändarsystemet skickar det felaktiga anropet igen

Påminnelse – Version 1.5 av API kommer att avvecklas hösten 2021. Använder man fortfarande API version 1.5 är det hög tid att planera för ett byte till högre version. e-VIS bistår med svar på frågor och testbok för certifiering mot SMVS.

Mer om Release 8 under Releaser