MAH-avgift år 2022

e-Visnyheter

MAH-avgiften per aktiv MAH för år 2022 är beslutad till 63 000 SEK. En sänkning med 10% jämfört med år 2021.
Läs mer