På grund av ett planerat tekniskt underhåll av den tekniska plattformen för reklameraläkemedel.se kommer inrapporterade e-verifikationsrapporter inte att kunna levereras under perioden fredag den 22 oktober till måndag den 25 oktober.

e-Visnyheter

När underhållet är genomfört kommer inrapporterade e-verifikationsrapporter att skickas ut och hanteras av berört företag. Vid akuta ärenden som inte kan vänta till den 25 oktober, kontakta berört läkemedelsföretag, kontaktuppgifter finns på Fass.se