MAH-avgift år 2022

e-Visnyheter

MAH-avgiften per aktiv MAH för år 2022 är beslutad till 63 000 SEK. Fredag den 19 november 2021 är sista datum för att ansöka om reducerad avgift och inkomma med ordernummer för år 2022. Läs mer