Webinar e-VIS informationsträff 10 november 2021

e-Visnyheter

Uppdatering e-verifikation hösten 2021 – med presentation av ”EMVOs Best Practice on Alert Handling”
Presentationerna från webinaret finns nu publicerade under Q&A punkt 16.7