Hoppa till innehåll

Läkemedelsverket kräver intyg från e-VIS vid ansökan om tillstånd

Den 28 januari 2022 träder Läkemedelsverkets föreskrifter för partihandel med läkemedel HSLF-FS 2021:95 samt uppdatering av Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek LVFS 2009:8 i kraft.

Den som ansöker om partihandelstillstånd, och avser att hantera fysiska förpackningar av humanläkemedel som omfattas av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161, eller tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska från den 28 januari 2022 bifoga ett intyg från e-VIS till sin ansökan. Intyget ska visa att sökanden har förutsättningar att ansluta till Swedish Medicines Verification System, för att uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

För slutanvändare anslutna till SMVS sedan tidigare utfärdas ett generellt intyg för organisationen.

För begäran om utfärdande av intyg, kontakta e-VIS på info@e-vis.se