Nya rekommendationer för hantering av varningar och larm

e-Visnyheter

e-VIS har tagit fram nya rekommendationer för hantering av varningar och larm från e-verifikationsdatabasen. Rekommendationerna riktar sig både till apotek, partihandel och sjukvård i hantering av förpackningar när varningar larm uppstår och till läkemedelsföretag när larm och varningar ska utredas.
Rekommendationerna är framtagna tillsammans med representanter från apotek, partihandel och läkemedelsföretag.
e-VIS rekommendationer för hantering av varningar och alerts från SMVS