Hoppa till innehåll

e-VIS nya QA Manager: Maria Elmerdal

Sedan 1:a september 2023 har e-VIS nöjet att välkomna Maria Elmerdal som ny QA Manager.
Som QA Manager ansvarar Maria för att kvalitetssystemet på e-VIS säkerställer att verksamheten lever upp till de krav som ställs i Falsified Medicines Directive samt den delegerade förordningen kring säkerhetsdetaljer, krav kring informationssäkerhet och tillämpliga delar i de regelverk som reglerar kvalitetssäkring av datoriserade system.

Maria har stor erfarenhet av kvalitetssäkring. Hon har arbetat 13 år på apotek som bland annat apotekschef och läkemedelsansvarig farmaceut, samt 7 år inom läkemedelsindustrin med Quality Assurance/ Responsible Person (RP) och Good Distribution Practice (GDP). Maria är konsult via PharmaRelations.

Vad betyder kvalitet för dig?
”Kvalitet för mig är att bygga en bra grund från början, med ett kvalitetssystem som eftersträvar god dokumentationssed och följsamhet från alla medarbetare. Kvalitet är också ett mått på hur bra vi är på att kommunicera förändringar och nya processer till våra kunder. Kvalitet ska hålla samma värde från början till slut och därför behövs kontinuerlig översyn av vårt kvalitetssystem. För att uppnå detta ska vi vara stolta ägare över de processer som vi förvaltar över, vara öppna för samarbete internt och externt och vara villiga att ta emot kritik, bra som dålig.”
Vad anser du kommer vara ditt viktigaste bidrag till e-VIS verksamhet?
”Min största fördel är att jag har en bred erfarenhet efter att ha arbetat i många olika roller både på apotek och i läkemedelsindustrin. Jag har varit på apotekssidan och expedierat recept och förstår utmaningarna och har också varit på andra sidan, hos MAH, och hanterat reklamationer och sett vilka problem som kan uppstå där.
De senaste 3 åren har jag arbetat med att bygga upp kvalitetssystem för olika läkemedelsbolag och har med mig många tankar kring hur vi bäst kan bibehålla den fina kvalitet som e-VIS har byggt upp”.