Hoppa till innehåll

Förfalskat Ozempic på den europiska marknaden

I Tyskland har partihandel med hjälp av e-verifikationsdatabasen och kontroll av säkerhetsdetaljer upptäckt förfalskade läkemedel i läkemedelsförsörjningen. Vi har ännu inte upptäckt några förfalskade läkemedel i Sverige genom e-verifikation, men fallet i Tyskland visar på att risken är verklig och risken finns även i Sverige. Fallet i Tyskland visar också att e-verifikationsdatabasen fungerar för att identifiera förfalskade läkemedel, när den används korrekt. 

I och med detta vill e-VIS påminna samtliga aktörer i läkemedelsförsörjningen
att kontroll och avaktivering av den unika identifieraren (2D-koden) är mycket viktigt för att säkerställa att förfalskade läkemedel stoppas i
läkemedelsdistributionen och aldrig lämnas ut till patient. Varningar som uppkommer i systemet behöver utredas tillsammans med apotek, distributör och läkemedelstillverkare så att det säkerställt att läkemedel inte är förfalskade.
Länkar till Läkemedelsverket och European Medicines Agency