Anslutningsförfrågan

e-VIS uppmanar alla organisationer som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet (se nedan länk till om du behöver ansluta dig) att snarast inkomma med en anslutningsförfrågan.  Anslutningsförfrågningar som inkommer efter den 11 januari 2019 kommer hanteras i mån av tid.
Observera att anslutningen till det svenska e-verifikationssystemet efter ansökan kräver steg som t ex certifiering och uppkoppling mot produktionssystemet.

Formuläret består av tre delar och alla fält i formuläret behöver fyllas i för att förfrågan ska kunna skickas in. Har du frågor? Kontakta info@e-VIS.se. Behöver du ansluta dig? Se här

När du fyller i detta formulär kommer samtliga uppgifter, inklusive dina personuppgifter, att sparas och behandlas av e-VIS. Detta är nödvändigt för att e-VIS ska kunna ansluta dig det svenska systemet.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du har rätt till att ta del av de uppgifter som e-VIS registrerat. Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns, eller som vill begära rättelse av felaktig uppgift, ska skriftligen meddela detta till e-VIS, c/o LIF Service AB, Box 17608, 118 92 Stockholm eller info@e-VIS.se