Anslutningsförfrågan

De organisationer som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet fyller i formuläret nedan.

APOTEK väljs om företaget är behörigt att lämna ut läkemedel till allmänheten, inklusive sjukhusapotek.
DISTRIBUTÖR väljs om företaget fysiskt hanterar distribution av läkemedel.
PARTIHANDLARE MED AVTAL väljs om partihandlaren har uppdrag att avaktivera för sjukhus eller av vacciner/serum

Ytterligare information om vem som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet finns här

Inkomna anslutningsförfrågningar hanteras inom några arbetsdagar. 
Observera att anslutningen till det svenska e-verifikationssystemet efter ansökan kräver steg som t ex certifiering och uppkoppling mot produktionssystemet.

Formuläret består av tre delar och alla fält i formuläret behöver fyllas i för att förfrågan ska kunna skickas in.

Innehavare av godkännande för försäljning (MAH) som marknadsför minst en produkt inom ett nationellt territorium måste ha ett avtal med landets National Medicines Verification Organisation (NMVO) i Sverige är det e-VIS. 

Avtalsförfrågningar som gäller MAH kontakta administration@e-vis.se

När du fyller i detta formulär kommer samtliga uppgifter, inklusive dina personuppgifter, att sparas och behandlas av e-VIS. Detta är nödvändigt för att e-VIS ska kunna ansluta dig till det svenska systemet.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du har rätt till att ta del av de uppgifter som e-VIS registrerat. Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns, eller som vill begära rättelse av felaktig uppgift, ska skriftligen meddela detta till e-VIS, c/o LIF Service AB, Box 17608, 118 92 Stockholm eller info@e-VIS.se