Anslutningsförfrågan

Vi närmar oss 9 februari 2019 och e-VIS uppmanar alla organisationer som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet (se nedan länk till om du behöver ansluta dig) att snarast inkomma med en anslutningsförfrågan. Då många organisationer som förväntas ansluta sig ännu inte inkommit med en förfrågan ser vi att många ansökningar kommer att behöva behandlas i januari och februari. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla som ansökt om anslutning ska ha åtkomst den 9 februari – men för att garantera anslutning behöver anslutningsförfrågan komma in senast 11 januari 2019. Anslutningsförfrågningar som inkommer efter den 11 januari 2019 kommer hanteras i mån av tid.
Observera att anslutningen till det svenska e-verifikationssystemet efter ansökan kräver steg som t ex certifiering och uppkoppling mot produktionssystemet.

Formuläret består av tre delar och alla fält i formuläret behöver fyllas i för att förfrågan ska kunna skickas in. Har du frågor? Kontakta info@e-VIS.se. Behöver du ansluta dig? Se här

När du fyller i detta formulär kommer samtliga uppgifter, inklusive dina personuppgifter, att sparas och behandlas av e-VIS. Detta är nödvändigt för att e-VIS ska kunna ansluta dig det svenska systemet.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du har rätt till att ta del av de uppgifter som e-VIS registrerat. Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns, eller som vill begära rättelse av felaktig uppgift, ska skriftligen meddela detta till e-VIS, c/o LIF Service AB, Box 17608, 118 92 Stockholm eller info@e-VIS.se