Hoppa till innehåll

Läkemedelsverket kräver intyg från e-VIS vid ansökan om tillstånd

Den 28 januari 2022 trädde Läkemedelsverkets föreskrifter för partihandel med läkemedel HSLF-FS 2021:95 samt uppdatering av Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek LVFS 2009:8 i kraft.

Den som ansöker om partihandelstillstånd eller tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska från den 28 januari 2022 bifoga ett intyg från e-VIS till sin ansökan. Intyget ska visa att sökanden har förutsättningar att ansluta till SMVS, för att uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.

Se Process för anslutning till SMVS, steg 5 Intyg och tillstånd

För begäran om utfärdande av intyg, kontakta e-VIS på info@e-vis.se

Begäran ska innehålla:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Namn och adress till öppenvårdsapoteket/partihandlaren
  • IT-leverantör
  • IT-system