Apotek/­Distributörer

Kraven gäller fr.o.m. den 9 februari 2019 då märkning av förpackningar samt IT-system för verifiering ska vara fullt implementerat. Detta ställer stora krav på alla deltagare i varuförsörjningen.

Apotek/Distributörer

Kraven på e-verifikation gäller fr.o.m. den 9 februari 2019 då märkning av förpackningar och IT-system för e-verifikation. Detta ställer stora krav på alla deltagare i försörjningskedjan och syftet med denna information är att fokusera på vad som krävs av apotek och distributörer.

Vem ska ansluta sig? – se i kolumnen till höger

Hur man ansluter – se nedan.

Punkten 2 nedan kan startas innan man som apotek/distributör begär anslutning. Formulär som beskrivs under punkt 3 kommer att finnas tillgängligt på hemsidan så fort avtalstext är färdig.

Förberedelser för apotek
  • Granska och revidera arbetsprocesser så att verifikation och avaktivering i enlighet med Förordningen kan genomföras
  • Utvärdera behov av ytterligare ändringar, t ex verifikation av inkommande gods
  • Identifiera vilka ändringar som kommer att behövas i understödjande IT-system inklusive full spårbarhet till arbetsstation/behörig person
  • Planera för införande/uppdatering av skanners så att kraven klaras
  • Utarbeta rutiner för att säkerställa att avaktiverade förpackningar som inte expedierats/utlämnats inte kommer tillbaka på apotekshylla.
Förberedelser för Partihandlare/ Lagerhållare/ Distributörer
  • Granska och revidera arbetsprocesser så att riskbaserad verifikation och avaktivering i enlighet med Förordningen kan genomföras
  • Identifiera vilka ändringar som kommer att behövas i understödjande IT-system inklusive full spårbarhet till arbetsstation/behörig person
  • Planera för införande/uppdatering av skanners så att kraven klaras