Apotek/­Partihandlare

Alla apotek och partihandlare som fysiskt hanterar receptbelagda läkemedel behöver sedan 9 februari 2019 vara anslutna till det svenska e-verifikationssystemet för att kunna verifiera och avaktivera receptbelagda läkemedel.

Apotek/Partihandlare

Vid anslutning av teknisk lösning till det svenska e-verifikationssystemet (SMVS) krävs att ett antal steg genomförs enligt en given process. Dessa steg genomförs för att garantera legitimitet både av apotek/partihandlare och IT-leverantören som implementerar den tekniska lösningen samt säkerställa att den tekniska lösningen uppfyller kraven och är certifierad av e-VIS för anslutning till SMVS.

Vem ska ansluta sig? – se dokumentet ”Vem ska ansluta sig till det svenska systemet (SMVS)” i kolumnen till höger

Hur man ansluter – se processen nedan.

Steg 2 nedan kan påbörjas innan man som apotek/partihandlare begär anslutning. Formulär som beskrivs under steg 3 finns tillgängligt här: https://e-vis.se/anslutning/

Förberedelser för nya apotek
  • Granska och revidera arbetsprocesser så att verifikation och avaktivering i enlighet med Förordningen kan genomföras
  • Utvärdera behov av ytterligare ändringar, t ex verifikation av inkommande gods
  • Identifiera vilka ändringar som kommer att behövas i understödjande IT-system inklusive full spårbarhet till arbetsstation/behörig person
  • Planera för införande/uppdatering av skanners så att kraven klaras
  • Utarbeta rutiner för att säkerställa att avaktiverade förpackningar som inte expedierats/utlämnats inte kommer tillbaka på apotekshylla
Förberedelser för nya Partihandlare/ Lagerhållare/ Distributörer
  • Granska och revidera arbetsprocesser så att riskbaserad verifikation och avaktivering i enlighet med Förordningen kan genomföras
  • Identifiera vilka ändringar som kommer att behövas i understödjande IT-system inklusive full spårbarhet till arbetsstation/behörig person
  • Planera för införande/uppdatering av skanners så att kraven klaras