Läkemedelsverket 12 mars -Informationsmöte om säkerhetsdetaljer

Anita Finne-Grahnénnyheter

Målgrupper Främst öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, sjukhus och andra som köper in läkemedel till sjukvårdsinrättningar. Men även partihandlare som säljer läkemedel, inklusive vacciner, direkt till vårdgivare. Anmälan finns här: https://https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER—2018/Valkommen-pa-informationsmote-om-sakerhetsdetaljer-pa-lakemedel/