Swedish Medicines Verification System (SMVS)

SMVS är det svenska nationella systemet för verifiering och avaktivering av produkter som omfattas av Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2016/161.
SMVS är en del av EMVS, European Medicines Verification System som består av den Europeiska huben och alla anslutna nationella system, i princip ett för varje land. Syftet med de nationella systemen är att vara plattform för de nationella aktörer som har skyldighet enligt Förordningen att verifiera och/eller avaktivera produkter.
All data som krävs för att utföra detta lagras i de nationella systemen. Huvudsyftet med EU-hubben är att vara ett nav dit tillverkare och parallellhandlare kan ladda upp den föreskrivna informationen och distribuera data till respektive nationellt system.