Swedish Medicines Verification System (SMVS)

SMVS är det svenska nationella systemet för verifiering och avaktivering av produkter som omfattas av Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2016/161. SMVS är en del av EMVS, European Medicines Verification System som består av den Europeiska huben och alla anslutna nationella system, i princip ett för varje land. Syftet med de nationella systemen är att vara plattform för de nationella aktörer som har skyldighet enligt Förordningen att verifiera och/eller avaktivera produkter. All data som krävs för att utföra detta lagras i de nationella systemen. Huvudsyftet med Eu Hub är att vara ett nav dit tillverkare och parallellhandlare kan ladda upp den föreskrivna informationen och distribuera data till respektive nationellt system.

Status

2018-09-30
Version 3.0 av SMVS finns nu ute med ytterligare utökad funktionalitet. Apotek och distributörer har nu möjlighet att ta ut rapporter via ett nytt API. Även portalen som apotek och distributörer använder har fått uppdaterad funktionalitet för hantering av roller och behörigheter, samt hantering klient id och lösenord för den tekniska kopplingen till SMVS. Även gränssnittet för läkemedelstillverkarna via EU hubben har uppdaterats så att de kan verifiera status på läkemedelsförpackningar i SMVS, återkalla batch och programmatiskt anropa SMVS via ett API för att få tag i rapporter kring deras läkemedelsförpackningar som finns i SMVS. Ett antal nya rapporter har tagits fram för de olika intressenterna.

2018-07-06
SMVS finns nu i en uppdaterad version, 2.0 med utökad funktionalitet. Apotek och distributörer har möjlighet att ladda ner Produkt Master Data för de produkter som finns tillgängliga i SMVS. MAH kan uppdatera status på förpackningar som tidigare laddats upp. Om produkterna är gemensamma för flera marknader så synkroniseras dessa statusändringar så att all information är aktuell. Se nedan en tabell över de nya funktionerna.

2018-05-25
Release 1.1.2 åtgärdar två problem som avser uppladdning av förpackningar i SMVS från EU-HUB. Dels problem med att larm (duplicate pack alerts) ibland skapades vid uppladdning av förpackningar trots att inget sådant fel uppstått, samt problem med att endast en delmängd av en avsedd mängd förpackningar laddas upp i SMVS.

2018-05-18
Release 1.1.1 åtgärdar problem med att förpackningar med vissa specialtecken (specificerade i GS1 Character Set 82) i batch id inte laddas upp korrekt i SMVS från EU-HUB.

2018-04-10
e-VIS godkänns av den Europeiska organisationen, EMVO, och kunde därför anslutas till produktionsmiljön av EMVS. Det är nu möjligt att ladda upp data för produkter avsedda för den svenska marknaden till EU-HUB.


Information

Senast uppdaterad:
11 oktober 2018


Dokument, länkar