Releaser

2022-04-13

Release 10
Driftsättningen av Release 10 påbörjades 12 april 2022 kl 23.00 och var klar 13 april 2022 kl 01.15

 • Övergripande förändringar:
  • SMVS API 2.0 tas bort
  • SMVS API 2.2 sätts som utfasad (deprecated) men fungerar precis som vanligt.
  • Notera: Version 2.1 av API:t kommer att tas bort under hösten 2022 (Release 11) och version 2.2 under våren 2023 (Release 12)
  • Ny version av SMVS API, API 2.3, ett par av förändringarna i den nya versionen är:
   • Produktnamn skickas med i svaren vid verifiering och avaktivering. Detta gör det möjligt att på ett säkrare sätt kunna säkerställa att den fysiska förpackningen som skannas, stämmer överens med det som är uppladdat i systemet.
   • Vid verifiering av en redan avaktiverad förpackning skickas information med om förpackningen kan återaktiveras för den specifika användaren som gör anropet. (Dvs då förutsättningarna är att förpackningen avaktiverades för mindre än 10 dagar sedan på samma plats)
   • Notera: Om ert slutanvändarsystem inte specifikt anger vilken API version som används vid anropen mot SMVS så kommer anropen att ske mot den nya API 2.3 vid driftsättningen och behöver då kunna hantera ovanstående information i svaren.
  • Möjlighet för slutanvändare att i SMVS-portalen uppdatera namnet för Prime contact utan att behöva uppdatera e-postadressen (t.ex. då organisationen använder en funktionsbrevlåda)

Testmiljöer

 • ITE: SMVS Release 10 finns tillgänglig på ITE sedan 2 februari 2022.
 • IQE: SMVS Release 10 kommer att finnas att testa på IQE-miljön efter 24 februari 2022.