Releaser

2022-10-20

Release 11
Driftsättning av Release 11 påbörjades den 19 oktober 2022 kl 23.00 och var klar den 20 oktober kl 01.15.

De huvudsakliga förändringarna är följande:

 • SMVS API 2.1 tas bort som vi meddelade i början av 2022 samt under det informationsmöte som hölls av Solidsoft Reply .
 • Ny version av SMVS API 2.4. De förändringarna som framförallt påverkar API:t är:
  • Svaret inkluderar EMVS alertkod (t.ex. A2 eller A3) i svaret från API:t när ett larm har skapats. Mer information kring dessa EMVS alertkoder finns här: https://developer-ite.nmvo.eu/apis/emvs-alert-codes .
  • ”isIntermarket” har lagts till i API-svaret som indikerar om transaktionen har genomförts i det svenska systemet eller krävde en intermarket transaktion, dvs ett anrop till ett annat nationellt system. Flaggan läggs till i svaret endast när värdet är ”true”, så saknas flaggan indikerar det implicit att transaktionen har genomförts lokalt i det svenska systemet SMVS.
  • Ett antal nya operation codes läggs till i svaren till den nya API versionen för att stötta kommande ny funktionalitet. Den underliggande funktionaliteten kommer dock att implementeras först i Release 12 vilket innebär att dessa nya svarskoder inte kommer kunna ges i Release 11 utan finns med för att vi inte ska behöva uppdatera SMVS API till en ny version i release 12.
  • För kännedom finns ett nytt fält i svaret vid ett larm där e-VIS har möjlighet att lägga en länk till nationellt alerthanteringssystem. Då detta inte används av slutanvändarna i Sverige ännu är fältet tomt.
 • Ny version av SMVS Reporting API 2.4
  • Förbättrad information i svar kring vilka rapport-format som är färdiga och kan laddas ner, samt förändrat så att ”failed” bara visas om alla rapport-format misslyckats att genereras.
  • Förbättrad felhantering vid anrop av felaktigt rapportformat.