Releaser

2021-08-31

Release 9 av SMVS planeras att driftsättas 28 oktober 2021

 • Övergripande förändringar
  • Borttagande av så kallade svaga underliggande säkerhetsprotokoll (Cipher Suites) för att säkerställa och upprätthålla ett säkert system och minimera risken för att informationssäkerhetsincidenter ska uppkomma. Release Notes för release 9 innehåller en komplett lista över vilka Cipher Suites som fortfarande supporteras efter releasen.
   Observera! För att fortsatt ha en fungerande integration mot SMVS måste ert system stödja någon av de Cipher Suites som supporteras i SMVS efter Release 9. Åtgärd måste således tas innan Release 9 driftsätts. Om ni är osäkra kring detta så ber vi er att kontakta er IT-leverantör.
  • SMVS API version 1.5 tas bort och slutar därmed att fungera.
  • Efter Release 9 kommer de klienter som anropar SMVS utan att ange API-version automatiskt att dirigeras till den senaste API-versionen (API 2.2). Rekommendationen är därför att alltid ange vilken API-version som ska användas.
  • API version 2.1 slutar supporteras men kan fortsatt användas. Den tas sedan bort i Release 11 som är planerad att ske hösten 2022.
  • SMVS API 2.0 kommer att tas bort i Release 10 under våren 2022
   Observera: SMVS API 2.0 kommer att tas bort i Release 10 under våren 2022.
  • Mer detaljerad information kring releasen finns i Release Notes som fås på begäran genom att maila info@e-vis.se
 • IQE-miljön
  SMVS Release 9 finns sedan den 27 augusti att testa på IQE-miljön. Det innebär att ni nu kan testa av så att ovanstående förändringar inte har en negativ påverkan på ert system.