Tillgänglighet

Det är viktigt att e-verifikationssystemet har hög prestanda och tillgänglighet för att läkemedel ska kunna lämnas ut till allmänheten utan dröjsmål. e-VIS mäter och följer därför löpande systemets tillgänglighet och prestanda. Enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 (artikel 35) ska svarstiden, utan hänsyn till hastigheten på internetuppkopplingen, vara kortare än 300 millisekunder för minst 95 % av sökningarna.

Diagrammen nedan visar:

  • Andelen anrop (i %) som skett under 300 millisekunder på ett snitt över en månad uppdelat på verifieringar (verification) respektive statusuppdateringar (Pack Status Update) på förpackningar.
  • Andelen anrop enligt ovan de senaste 6 månaderna.
  • Medelsvarstiderna i millisekunder för verifieringar (Verification) respektive statusuppdatering (Pack Status Update) de senaste 30 dagarna.
Textruta