Q&A

Deployment of a new pharmaceutical services system requires changes in many different systems and methods. Below are answers to some of the questions that e-VIS and the implementation project have received. (NTIN to GTIN, Costs, Tests, Contracts, etc.).

Q&A

1. Hantering av larm från e-verifikationssystemet i Sverige

Sveriges Apoteksförening och e-VIS har tillsammans utarbetat en rekommendation för hantering och kommunikation av larm från e-verifikationssystemet läs mer här

Rekommendationerna har arbetats fram genom en arbetsgrupp med representanter från Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsdistributörsföreningen, läkemedelsföretag och e-VIS.
Rekommendationerna är ett underlag för respektive organisation i försörjningskedjan att bygga sina rutiner, instruktioner och utbildningsmaterial från.

Observera att rekommendationen kring hantering av larm och fel kommer att uppdateras i och med erfarenheter då systemet tas i bruk och i takt med att omfattningen av förpackningar som inte omfattas av lagstiftningen minskar.
Aktuell version kommer att finnas publicerad här.

1. Create unique codes, modify layout/artwork, label in production

2. Uploading unique codes to the European Hub (EU Hub)

3. Samples, products for research, etc.

4. Costs

5. NTIN, GTIN and other codes, differences and changes

6. Wholesalers

7. Contract

8. Pilot (for definition, see column on right)

9. Do the regulations apply to my product?

10. EMVO

12. Driftsinformation


Information

Last updated
3 January 2019


Links and addresses

Läkemedelsdistributörsföreningen, The Swedish Association for Distributors
c/o Oriola
Box 252
435 25 Mölnlycke

Questions about item numbers can be directed to the Swedish eHealth Agency

Tel: +46 10 458 62 00
E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se
www.ehalsomyndigheten.se

GS1
GS1 Sweden
Tel: +46 8 50 10 10 00
E-post: support@gs1.se

DISCLAIMER
All information on this website is based on the current available understanding and interpretation of the Directive 2011/62/EU and the Delegated Regulation 2016/161 by e-VIS. Final conclusions and legislation emitted by the competent authorities might result in a different application of the Directive and Delegated Regulation in Sweden.