Q&A

Införandet av ett nytt system inom läkemedelsförsörjningen kräver förändringar av många olika system och arbetssätt. Här ges svar på några av de frågor som ställts till e-VIS och till införandeprojektet. (NTIN till GTIN, Kostnader, Prover, Kontrakt mm).

Q&A

1. Hantering av larm från e-verifikationssystemet i Sverige

Sveriges Apoteksförening och e-VIS har tillsammans utarbetat en rekommendation för hantering och kommunikation av larm från e-verifikationssystemet läs mer här

Rekommendationerna har arbetats fram genom en arbetsgrupp med representanter från Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsdistributörsföreningen, läkemedelsföretag och e-VIS.
Rekommendationerna är ett underlag för respektive organisation i försörjningskedjan att bygga sina rutiner, instruktioner och utbildningsmaterial från.

Observera att rekommendationen kring hantering av larm och fel kommer att uppdateras i och med erfarenheter då systemet tas i bruk och i takt med att omfattningen av förpackningar som inte omfattas av lagstiftningen minskar.
Aktuell version kommer att finnas publicerad här.

2. Skapa unika koder, ändra layout/artwork, märka i produktionen

3. Uppladdning av unika koder till det europeiska navet (EU hub)

4. Läkemedelsprover, produkter för forskning mm

5. Kostnader

6. NTIN, GTIN och andra koder, skillnader och byte

7. Läkemedelsdistributörer

8. Kontrakt

9. Pilot (definition se kolumn till höger)

10. När gäller bestämmelserna?

11. EMVO

12. Driftsinformation


Information

Senast uppdaterad:
22 August 2019


Länkar och adresser

Läkemedelsdistributörsföreningen
c/o Oriola
Box 252
435 25 Mölnlycke

Frågor om varunummer kan ställas till eHälsomyndigheten

Tel: +46 10 458 62 00
E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se
www.ehalsomyndigheten.se

GS1
GS1 Sweden
Tel: +46 8 50 10 10 00
E-post: support@gs1.se

DISCLAIMER
All information on this website is based on the current available understanding and interpretation of the Directive 2011/62/EU and the Delegated Regulation 2016/161 by e-VIS. Final conclusions and legislation emitted by the competent authorities might result in a different application of the Directive and Delegated Regulation in Sweden.