Hoppa till innehåll

Förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel definieras enligt svensk lag som humanläkemedel med oriktig beteckning med avseende på dess:

Om förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel definieras enligt svensk lag som humanläkemedel med oriktig beteckning med avseende på dess:

  • identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansättning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars styrka,
  • ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
  • historia, inbegripet register och handlingar från använda distributionskanaler.

Med förfalskat läkemedel avses inte humanläkemedel med en oriktig beteckning till följd av oavsiktliga kvalitetsdefekter.

Förfalskade läkemedel är inget problem i Sverige idag, men tillsammans måste vi arbeta förebyggande så att det fortsätter vara så.

Var förekommer förfalskade läkemedel?

Förfalskade läkemedel är ett problem i hela värden. I utvecklingsländer har WHO uppskattat att upp till 10 % av den legala distributionen och i en procent i utvecklingsländer består av förfalskade läkemedel. Ca 50 av illegal internethandel bedöms bestå av förfalskade läkemedel.

I Sverige har de förekommit ett fåtal fall av identifierade förfalskningar det senaste decenniet. Dock finns inget fall där förfalskade läkemedel nått patienter.

Det är viktigt att alla som på något sätt hanterar läkemedel arbetar för att fortsatt säkerställa att förfalskade läkemedel inte når patient. Förfalskade läkemedel kan ha mycket negativa konsekvenser för patienter.

Förfalskade läkemedel kan innehålla helt andra eller ingen aktiv substans alls. Detta leder till uteblivna behandlingsresultat men även risk för förgiftning och allvarliga biverkningar. Förfalskade läkemedel kan även bidra till ökad resistensutveckling hos antivirala läkemedel och antibiotika då felaktiga nivåer av aktiv substans kan göra att virus eller bakterier kan utveckla motståndskraft till läkemedlet i stället.

Sverige har en säker läkemedelshantering

Sverige har redan idag ett av Europas mest säkra system för läkemedelsdistribution, oavsett om man handlar sitt läkemedel på ett lokalt apotek eller beställer det från ett godkänt internetapotek.

Sverige har varit ett av de pådrivande länderna inom EU för införandet av utökad säkerhetsmärkning av läkemedel. Inte för att Sverige har problem med förfalskade läkemedel på godkända apotek – utan för att förhindra att vi ska få det i framtiden.

Det bästa sättet att skydda sig mot förfalskade läkemedel är att alltid handla sina läkemedel på godkända apotek. Detta kan vara särskilt viktigt när man köper läkemedel på internet

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om vilka apotek som är godkända.

Kontrollera att du alltid handlar läkemedel från apotek och handel med tillstånd att sälja läkemedel

Som patient och användare av läkemedel kan du också bidra till att minska spridningen av förfalskade läkemedel. Genom att alltid handla dina läkemedel på apotek med tillstånd eller i näthandel som har rätt att bedriva näthandel med läkemedel.

Det är Läkemedelsverket som ger tillstånd för aktörer att bedriva apoteksverksamhet.

Apotek med tillstånd ska alltid ha symbolen ”Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket” tydligt uppsatt.

När du handlar läkemedel på nätet

Om du handlar läkemedel på nätet kan du kontrollera att e-handeln har rätt att bedriva handel med läkemedel. E-handeln ska ha symbolen nedan tydligt angiven på sin hemsida.

Du ska kunna klicka på symbolen och ska då komma till läkemedelsverkets hemsida. På läkemedelsverkets sida ska du kunna hitta den e-handel du ska handla ifrån.