Hoppa till innehåll

Kostnaderna för databassystemet ska bäras av tillverkarna av läkemedel märkta med säkerhetsdetaljerna, enligt artikel 54a (2)(e) i direktiv 2001/83/EC.

MAH-avgift år 2024
Avgiften per aktiv MAH 2024 förblir oförändrad jämfört med 2023 års avgift.
MAH-avgift år 2024: 63 000 SEK

MAH-avgift år 2023
Avgiften per aktiv MAH 2023 förblir oförändrad jämfört med 2022 års avgift. 
MAH-avgift år 2023: 63 000 SEK

Företag med en nettoomsättning under 1 miljon svenska kronor på den svenska marknaden kan ansöka om reducerad avgift. Gäller inte företag inom samma koncern.
För ytterligare information och ansökan kontakta administration@e-vis.se