Hoppa till innehåll

Om e-VIS

e-VIS (e-verifikation i Sverige) tillhandahåller ett
e-verifikationssystem som hindrar förfalskade läkemedel att nå patienter via apotek eller sjukvård.

e-VIS tillhandahåller ett svenskt e-verifikationssystem som hindrar förfalskade läkemedel att nå patienter via apotek eller sjukvård. Alla
organisationer som hanterar läkemedel eller lämnar ut läkemedel till patienter ska vara anslutna till systemet, det är det lag på. I Sverige
är förfalskade läkemedel inget problem idag och förtroendet för läkemedel är stort. Genom att säkerställa en trygg läkemedelsförsörjning
från produktion till patient kan vi se till att det fortsätter vara så. e-VIS säkra system bidrar till att varje patient i Sverige kan känna sig trygg med att de läkemedel som lämnas ut är äkta.

e-VIS är en icke vinstdrivande ideell förening som bildades 2016 i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 för att driva den svenska delen av det europeiska e-verifikationssystem.

Bakom e-VIS (e-Verifikation i Sverige) står branschorganisationerna för de forskande läkemedelsföretagen, generikaföretagen, parallellimportörerna, läkemedelsdistributörerna och apoteksföretagen.

e-VIS verksamhet leds av dess styrelse och ordförande är Kenneth Nyblom, FGL.

Styrelsen består av
Kenneth Nyblom, FGL, ordförande
Andreas Rosenlund, Läkemedelshandlarna
Anna Wessling, Lif
Nicklas Widding, Läkemedelsdistributörsföreningen
Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening

Medlemmar i föreningen
Lif
Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer
Läkemedelshandlarna
Läkemedelsdistributörsföreningen
Sveriges Apoteksförening

Organisation

Kristina von Sydow
General Manager/VD

Jonas Kreku
Operations Manager

Ludvig Möller
Program Manager

Catarina Arbestål Bergkvist
Administrative coordinator

Maria Elmerdal
QA Manager

Foto: John Guthed