Hoppa till innehåll

Information om releaser

Release 14

2024-05-15

Release 14
Driftsättningen av Release 14 påbörjades den 14 maj 2024 kl 23.00 och avslutades den 15 maj 2024 kl 05.00.
Releasen ska inte ha någon påverkan på nuvarande anslutning.

En ny SMVS API version 3.1 ingår i releasen och e-VIS rekommenderar samtliga slutanvändare att börja använda den så snart det är möjligt. SMVS har som standard två releaser per år, en i april/maj och en annan i oktober/november. Planen är att om det krävs en ny API-version vid en release så kommer den framöver att tillgängliggöras i den release som sker i april/maj.
Notera: SMVS API version 2.3 kommer sluta fungera i november 2024 och vi rekommenderar de slutanvändare som är på API 2.3 omgående byter till ett senare API.

Några viktiga förändringar
Förändringar på samtliga av SMVS API versioner:

 • Ny svarskod för att förbereda borttagande av det Nordirländska systemet (även kallat NIXIT) 1 januari 2025.
  B1020001: ”Produktkoden eller batchen är okänd i det nationella systemet. Databasen som batchen är uppladdad i är permanent bortkopplad från systemet. Förpackningar av batchen kan inte avaktiveras. Verifiering eller avaktivering av förpackningen är inte möjlig.”.
  Notera: Svarskoden ingår i denna release (R14) men kommer inte vara aktuell förrän efter den 1 januari 2025 och påverkar då bara batcher som enbart finns uppladdade i det Nordirländska systemet.
 • Ny svarskod för att framgent kunna hantera undantag i förordningen kring säkerhetsdetaljer. Varje undantag kommer att behöva godkännas av Läkemedelsverket och undantaget kommer att godkännas på batch-nivå.
  41020006: ”Batchen är undantagen från kraven i FMD.”
  Observera att denna funktionalitet läggs till i release 14 men användningen av den kommer att utvärderas under 2024.
  Samtliga API versioner kommer alltså att kunna svara med ovanstående svarskoder.
 • Nytt API 3.1 införs
  API 3.1 medför bland annat att nedanstående ändringar kan påverka slutanvändarsystemets anslutning till SMVS för de som avser att börja använda API version 3.1
 • Nya fält i svaret som anger om batchen har dragits in eller om produkten har återkallats. I de fall då förpackningen är expedierad eller avaktiverad av annan anledning (t.ex. låst eller destruerad) så får idag användaren inte information om batchen är indragen eller om produkten är återkallad utan informeras bara om att förpackningen avaktiverats. För att avhjälpa det så kommer två nya fält i svaren skickas med för att möjliggöra att slutanvändaren informeras om detta:
  batchState” och ”productState”.
 • Nya svarskoder då formatet eller längden på batch id inte stämmer:
  41020007, 41020008 och 41020009: ”Batchens identifierare matchar inte den identifierare som produktägaren har angivit. Formatet eller längd på batchen stämmer inte med uppladdad batch. Ett larm har initierats i systemet.”
 • Nya svarskoder då formatet eller längden på serienumret inte stämmer:
  41020010, 41020011 och 41020012: ”Serienumret är okänt. Längden eller formatet stämmer inte med läkemedelsföretagets format. Ett larm har initierats i systemet.”

Övriga ändringar i release 14 är:

 • SMVS API 2.4 sätts som utfasad (Deprecated) men fungerar precis som vanligt fram till den tas bort i releasen som planeras att ske i april/maj 2025.
  Observera att SMVS API 2.3 sattes som utfasad i release 13, så den versionen kommer att tas bort i release 15 som är planerad i oktober/november 2024.
  Ni som använder SMVS API version 2.3 måste alltså innan dess ha övergått till att använda en senare version av SMVS API.
  Är ni osäkra på vilken version av SMVS API ni använder så kan ni kontakta e-VIS så hjälper vi er med detta!
 • Ytterligare effektiviserad process för certifiering där IT-leverantörer och slutanvändare som har inloggning på IQE miljön, kommer att kunna ladda upp utförd testbok, skärmdumpar och loggfil direkt i SMVS IQE portal.
 • e-VIS kommer att kunna uppdatera viss information för en plats (location) via SMVS portalen för att kunna hjälpa till vid uppdatering av platsinformation.
  Då en förändring görs kommer slutanvändarens primärkontakt att få ett mail och kan då logga in i portalen och godkänna/avslå förändringen.
 • Då en ny plats (location) skapas så kommer e-VIS att notifieras om detta direkt, vilket underlättar den periodiska egenrapportering som sker löpande.
 • Uppdaterad rapport för Läkemedelsverket kring spårbarheten hos en förpackning.
 • Ett antal förändringar som bidrar till bättre användbarhet, ökad säkerhet och systemstabilitet.

Testmiljöer

 • ITE: SMVS Release 14 finns tillgänglig på ITE sedan 19 februari 2024.
 • IQE: SMVS Release 14 planeras finnas tillgänglig att testa på IQE-miljön efter 21 mars 2024.
Release 13
Release 12
Release 11
Release 10
Release 9
Release 8.0
Release 7.1
Release 6.2
Release 6.1.2
Release 6
Release 5
Release 4
Release 3
Release 2
Release 1