Q&A

Införandet av ett nytt system inom läkemedelsförsörjningen kräver förändringar av många olika system och arbetssätt.
Här finns svar på några av de frågor som ställs. T ex Hantering av larm, Indiska koder, kostnader, kontrakt mm. 
Presentationer från Informationsmöten finns också publicerade här.

Q&A

1. Larm från e-verifikationssystemet i Sverige/Alerts – English short version in 1.6

Sveriges Apoteksförening och e-VIS har tillsammans utarbetat en rekommendation för hantering och kommunikation av larm från e-verifikationssystemet läs mer här

Rekommendationerna har arbetats fram genom en arbetsgrupp med representanter från Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsdistributörsföreningen, läkemedelsföretag och e-VIS.
Rekommendationerna är ett underlag för respektive organisation i försörjningskedjan att bygga sina rutiner, instruktioner och utbildningsmaterial från.

Observera att rekommendationen kring hantering av larm och fel kommer att uppdateras i och med erfarenheter då systemet tas i bruk och i takt med att omfattningen av förpackningar som inte omfattas av lagstiftningen minskar.
Aktuell version kommer att finnas publicerad på e-VIS webbplats.

2. Skapa unika koder, ändra layout/artwork, märka i produktionen

3. Uppladdning av unika koder till det europeiska navet (EU hub)

4. Läkemedelsprover, produkter för forskning mm

5. Kostnader

6. NTIN, GTIN och andra koder, skillnader och byte

7. Läkemedelsdistributörer

8. Kontrakt

9. Pilot (definition se kolumn till höger)

10. När gäller bestämmelserna?

11. EMVO

12. Driftsinformation

13. Åtgärder förpackningar med indiska 2D-koder

14. Soft launch Approach/Mjukstart

15. Utgångsdatum på serialiserade förpackningar

16. Var hittar jag material från e-VIS informationsträffar?

17. Var hittar jag material från e-VIS slutanvändarforum?


Information

Senast uppdaterad:
17 september 2019


Dokument och länkar

Adresser

Frågor om varunummer kan ställas till: 
eHälsomyndigheten
Tel: +46 10 458 62 00
E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se
Webbsida

GS1 Sweden
Tel: +46 8 50 10 10 00
E-post: support@gs1.se
Webbsida

DISCLAIMER
All information on this website is based on the current available understanding and interpretation of the Directive 2011/62/EU and the Delegated Regulation 2016/161 by e-VIS. Final conclusions and legislation emitted by the competent authorities might result in a different application of the Directive and Delegated Regulation in Sweden.