Q&A

Införandet av ett nytt system inom läkemedelsförsörjningen kräver förändringar av många olika system och arbetssätt.
Här finns svar på några av de frågor som ställs. T ex Hantering av larm, Indiska koder, kostnader, kontrakt mm. 
Presentationer från e-VIS informationsmöten finns också publicerade här.

Q&A

1. Larm från e-verifikationssystemet i Sverige/Alerts - English short version in 1.6

2. Skapa unika koder, ändra layout/artwork, märka i produktionen

3. Uppladdning av unika koder till det europeiska navet (EU hub)

4. Läkemedelsprover, produkter för forskning mm

5. Kostnader / Costs

6. NTIN, GTIN och andra koder, skillnader och byte

7. Läkemedelsdistributörer

8. Kontrakt

9. Pilot (definition se kolumn till höger)

10. När gäller bestämmelserna?

11. EMVO

12. Driftsinformation

13. Åtgärder förpackningar med indiska 2D-koder

14. Soft launch Approach/Mjukstart

15. Utgångsdatum på serialiserade förpackningar

16. Var hittar jag material från e-VIS informationsträffar?

17. Var hittar jag material från e-VIS slutanvändarforum?

18. Auditering av e-VIS / Auditing e-VIS

19. Indragningar och avregistreringar i EMVS – Nordiska rekommendationer / Recall and withdrawal in EMVS – Nordic recommendations

De nordiska NMVOerna har tillsammans tagit fram rekommendationer för hur läkemedelsföretag, partihandel och apotek på bästa sätt hanterar indragningar och avregistreringar i EMVS för att förstärka effektivitet, kvalitetssäkring och patientsäkerhet i läkemedelsförsörjningen.

Det europeiska e-verifikationsystemet (EMVS) skyddar läkemedelsförsörjningen och patienter från förfalskade läkemedel. När systemet hanteras på rätt sätt tillför EMVS säkerhet och kvalitet till läkemedelsförsörjningen genom att förebygga att indragna och avregistrerade läkemedel når patienter utan att orsaka onödiga avbrott eller brister i försörjningen.

De nordiska NMVOerna tillhandahåller det nationella e-verifikationsystemen i de nordiska länderna:

  • DMVO - Dansk Medicin Verifikation Organisation
  • e-VIS - e-Verifikation i Sverige
  • FiMVO - Finnish Medicines Verification Organisation / Suomen Lääkevarmennus Oy
  • ICEMVO - Icelandic Medicines Verification Organisation / Lyfjaauðkenni ehf
  • Nomvec - Norwegian Medicines Verification Organisation

Nordiska rekommendationer (engelska)

Recall and withdrawal in EMVS – Nordic recommendations


Information

Senast uppdaterad:
10 januari 2023


Dokument

Alerthantering

Indiska 2D-koder

Svenska piloten

Länkar

Adresser

Frågor om varunummer kan ställas till: 
eHälsomyndigheten
Tel: +46 10 458 62 00
E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se
Webbsida

GS1 Sweden
Tel: +46 8 501 010 00
E-post: support@gs1.se
Webbsida

Länk till LIF

Länk till Föreningen för Generiska läkemedel och Biosimilarer

Länk till Läkemedelshandlarna

Länk till Sveriges Apoteksförening

DISCLAIMER
All information on this website is based on the current available understanding and interpretation of the Directive 2011/62/EU and the Delegated Regulation 2016/161 by e-VIS. Final conclusions and legislation emitted by the competent authorities might result in a different application of the Directive and Delegated Regulation in Sweden.