Hoppa till innehåll

Varningar & larm

När apotek, partihandel eller andra slutanvändare kontrollerar en förpackning mot SMVS skickar databasen alltid svar tillbaka till slutanvändaren. e-VIS har tagit fram rekommendationer för hur varningar och alerts ska hanteras i e-verifikationsystemet.

När apotek, partihandel eller andra slutanvändare kontrollerar en förpackning mot e-verifikationsdatabasen skickar databasen alltid svar tillbaka till slutanvändaren. Svaret kan antingen vara information om att avaktivering av förpackningen varit framgångsrik eller en varning från systemet. Vissa varningar genererar även alerts (larm) då e-VIS och läkemedelsföretaget blir notifierade om att varningen.

  • Varningar och alerts där slutanvändaren inte känner till orsaken ska rapporterteras till läkemedelsföretaget (MAH eller MAHs ombud) som en möjlig förfalskning.
  • Om slutanvändaren själv har orsakat larmet ska orsaken dokumenteras av slutanvändaren. För slutanvändare som använder NMVS Alerts kan orsaken dokumenteras direkt i NMVS Alerts.

e-VIS har tagit fram rekommendationer för hur varningar och alerts ska hanteras i e-verifikationsystemet. Rekommendationerna är framtagna tillsammans med apotek, partihandel och läkemedelsföretag.

Varningar och alerts som kan misstänkas vara möjliga förfalskningar ska rapporteras till läkemedelsföretaget, dvs MAH eller MAHs ombud.

  • De flesta apotek använder reklameralakemedel.se.
  • Om rapportering sker via e-post eller annat rapporteringsverktyg bör alerts@e-vis.se sättas som kopia.
  • När MAH återkopplar utredning till slutanvändare bör alerts@e-vis.se sättas som kopia.

Varningar och alerts kan enkelt uppstå av slutanvändarens egen hantering, till exempel om samma förpackning avaktiveras flera gånger, om skannern läser av fel värden eller om felaktiga värden har angivits när data angivits manuellt.

Dokumentera orsaken till alerten

Om en alert har genererats av apotekets eller partihandlarens egen hantering är det extra viktigt att apoteket/partihandeln dokumenterar orsaken till alerten. Läkemedelsföretaget har ansvar för att utreda alerts som genereras för deras produkter av denna anledning kan e-VIS eller läkemedelsföretaget behöva få del av orsakerna till larmet.

Apoteket eller partihandeln dokumenterar enklast orsaken till larmet i e-VIS Alertportal, NMVS Alerts.

Mock exercise för alerthantering

En övning i alerthantering för intressenterna i Sverige anordnades av e-VIS i november 2021. Värdet med att genomföra mock-övningar identifierades efter dialog med Läkemedelsverket. Syftet med att utföra denna typ av övning är att:

  • Visa vikten av att dela information mellan intressenter och att förbättra tillhörande processer
  • Öka vår och alla intressenters beredskap
  • Öva och lära av varandra inom EMVS-gemenskapen då en verklig situation med en bekräftad förfalskning kommer att vara sällsynt

Mock exercise för alerthantering