Hoppa till innehåll

Anslutning till SMVS

De organisationer som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet fyller i formuläret nedan.

APOTEK väljs om företaget är behörigt att lämna ut läkemedel till allmänheten, inklusive sjukhusapotek.
DISTRIBUTÖR väljs om företaget fysiskt hanterar distribution av läkemedel.
PARTIHANDLARE MED AVTAL väljs om partihandlaren har uppdrag att avaktivera för sjukhus eller av vacciner/serum

Ytterligare information om vem som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet finns här

Formuläret
Anslutningsförfrågan består av tre steg och alla fält i varje steg måste fyllas i för att förfrågan ska kunna skickas in.
Steg 1. Företagsinformation
Steg 2. Auktoriserad representant, den som har rätt att skriva på avtal
Steg 3. IT-leverantör

Samtliga uppgifter, inklusive dina personuppgifter, kommer att sparas och behandlas av e-VIS. Detta är nödvändigt för att e-VIS ska kunna ansluta dig till det svenska systemet.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du har rätt till att ta del av de uppgifter som e-VIS registrerat.
Läs mer i e-VIS Dataskyddspolicy

Läkemedelsverket kräver intyg från e-VIS vid ansökan om tillstånd

Den 28 januari 2022 trädde Läkemedelsverkets föreskrifter för partihandel med läkemedel HSLF-FS 2021:95 samt uppdatering av Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek LVFS 2009:8 i kraft. 
Den som ansöker om partihandelstillstånd eller tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska från den 28 januari 2022 bifoga ett intyg från e-VIS till sin ansökan. Intyget ska visa att sökanden har förutsättningar att ansluta till SMVS, för att uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. 
Läs mer under Apotek/Partihandlare Process för anslutning till SMVS, steg 5 Intyg och tillstånd

Observera att anslutningen till det svenska e-verifikationssystemet efter ansökan kräver steg som t ex certifiering och uppkoppling mot produktionssystemet.