Hoppa till innehåll

Anslutning till SMVS

De organisationer som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet fyller i formuläret nedan.

APOTEK väljs om företaget är behörigt att lämna ut läkemedel till allmänheten, inklusive sjukhusapotek.
DISTRIBUTÖR väljs om företaget fysiskt hanterar distribution av läkemedel.
PARTIHANDLARE MED AVTAL väljs om partihandlaren har uppdrag att avaktivera för sjukhus eller av vacciner/serum

Läkemedelsverket kräver intyg från e-VIS vid ansökan om tillstånd

Den 28 januari 2022 trädde Läkemedelsverkets föreskrifter för partihandel med läkemedel HSLF-FS 2021:95 samt uppdatering av Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek LVFS 2009:8 i kraft. 
Den som ansöker om partihandelstillstånd eller tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska från den 28 januari 2022 bifoga ett intyg från e-VIS till sin ansökan. Intyget ska visa att sökanden har förutsättningar att ansluta till SMVS, för att uppfylla de krav avseende säkerhetsdetaljer som följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. 
Läs mer under Apotek/Partihandlare Process för anslutning till SMVS, steg 5 Intyg och tillstånd

Ytterligare information om vem som ska ansluta sig till det svenska e-verifikationssystemet finns här

Observera att anslutningen till det svenska e-verifikationssystemet efter ansökan kräver steg som t ex certifiering och uppkoppling mot produktionssystemet.

Formuläret består av tre delar och alla fält i formuläret behöver fyllas i för att förfrågan ska kunna skickas in.

När du fyller i detta formulär kommer samtliga uppgifter, inklusive dina personuppgifter, att sparas och behandlas av e-VIS. Detta är nödvändigt för att e-VIS ska kunna ansluta dig till det svenska systemet.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Du har rätt till att ta del av de uppgifter som e-VIS registrerat. Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns, eller som vill begära rättelse av felaktig uppgift, ska skriftligen meddela detta till:
e-VIS, c/o Lif Service AB, Box 17608, 118 92 Stockholm
eller till info@e-vis.se