Hoppa till innehåll

Mock exercise för alerthantering

En övning i alerthantering för intressenterna i Sverige anordnades av e-VIS i november 2021. Värdet med att genomföra mock-övningar identifierades efter dialog med Läkemedelsverket. Syftet med att utföra denna typ av övning är att:

  • Visa vikten av att dela information mellan intressenter och att förbättra tillhörande processer
  • Öka vår och alla intressenters beredskap

Öva och lära av varandra inom EMVS-gemenskapen då en verklig situation med en bekräftad förfalskning kommer att vara sällsynt

Mock exercise för alerthantering