Hoppa till innehåll

Alertportalen är en webbportal där slutanvändare (apotek, partihandel och hälso- och sjukvård) kan få åtkomst till de alerts som genererats i e-verifikationsdatabasen. Syftet med NVMS Alerts är att apotek och partihandel direkt i alertportalen kan dokumentera sin utredning av de alerts som genererats på sina apotek eller partihandel.

e-VIS planerar också att framgent ansluta NMVS Alerts till eAMS Huben så att även läkemedelsföretagens utredning av alerts blir tillgängliga i portalen.

Kontakta alerts@e-vis.se för mer information om NMVS Alerts.

Apotekens och partihandelns användning av alertportalen

En alert från e-verifikationsdatabasen är en varning där även en notis om varningen gått till läkemedelsföretaget. Då läkemedelsföretaget har ett ansvar för att utreda de alerts som genereras för sina produkter har slutanvändare sedan tidigare rekommenderats att dokumentera orsaken till alerts som berott på egen hantering av förpackningen.

Alertportalen ger även slutanvändarna tillgång till alertinformationen för alla alerts som genererats hos slutanvändaren. 

Enligt överenskommelse med Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsdistributörsföreningen ska samtliga apotek och partihandel ha åtkomst till NMVS Alerts.

Om orsaken till alerten är okänd för slutanvändaren eller om slutanvändaren inte vet orsaken till alerten

e-VIS kommer att markera alerten som under utredning när e-VIS får vetskap om att förpackningen har rapporterats till MAH. e-VIS kommer att stänga alerten när orsaken till alerten bekräftats i utredningen av läkemedelsföretaget och slutanvändaren.

Om en alert beror på apotekets eller partihandlarens egen hantering

I e-VIS rekommendationer ska slutanvändaren dokumentera orsaken till alerten direkt i NMVS Alerts i de fall alerten beror på slutanvändarens egen hantering.

  • Uppdatera alerten med statusen ”Investigated” (Utredd).
  • Ange Investigation Status till “Root Cause On My Side”
  • Ange en kortfattad kommentar som beskriver att felet beror på egen hantering eller att förpackningen framgångsrikt har verifierats som aktiv.

e-VIS kommer att stänga alerten i NMVS Alerts efter att orsaken har bekräftats av slutanvändaren.

Åtkomst till alertportalen

För att ansluta era apotek eller partihandel kontaktar ni alerts@e-vis.se.

För att ett apotek eller partihandel ska få åtkomst till alertportalen behöver slutanvändarens primära kontakt meddela e-VIS en e-postadress till platsen i e-verifikationsdatabasen. E-postadressen är användarnamn för en användare i alertportalen.

Personalen på apoteket eller partihandeln kan komma åt alerts i alertportalen via direktlänk i mailnotiserna som skickas ut när en alert genereras utan att behöva logga in. Personalen kan även skapa ett lösenord för användaren och logga in i portalen för att se samtliga alerts för apoteket eller partihandeln.

E-postadressen är med fördel en funktionsmailadress som kontrolleras och bevakas regelbundet.

e-VIS önskar även att få en mailadress som kan användas för kommunikation till apoteket eller partihandeln. Denna mailadress kan med fördel vara samma mailadress som används för inloggning till alertportalen.

Anslutning till alertportalen är avgiftsfri.

MAHs åtkomst till eAMS

e-VIS kommer inte ansluta några läkemedelsföretag till NMVS Alerts utan rekommenderar samtliga MAH att ansluta sig till eAMS huben.

När e-VIS ansluter NMVS Alerts till eAMS huben kommer e-VIS kunna ta del av MAHs utredning av alerten och MAH kommer även kunna ta del av slutanvändarens- och e-VIS utredning av alerten.

Om MAH idag vill ha del av slutanvändarens utredning för alerts där ingen rapportering av förpackningen skett kan MAH kontakta e-VIS.