Hoppa till innehåll

Alertportalen är en webbportal där slutanvändare (apotek, partihandel och hälso- och sjukvård) kan få åtkomst till de alerts som genererats i e-verifikationsdatabasen. Syftet med NVMS Alerts är att apotek och partihandel direkt i alertportalen kan dokumentera sin utredning av de alerts som genererats på sina apotek eller partihandel.

Enligt dialog med Sveriges Apoteksförening och Läkemedelsdistributörsföreningen är målsättningen att samtliga apotek och partihandlare ska ha åtkomst och möjlighet att dokumentera orsak till alerts senast hösten 2023.

Kontakta alerts@e-vis.se för mer information om NMVS Alerts.

Apotekens och partihandels användning av alertportalen

En alert från e-verifikationsdatabasen är en varning där även en notis om varningen gått till läkemedelsföretaget. Då läkemedelsföretaget har ett ansvar för att utreda de alerts som genereras för sina produkter har slutanvändare sedan tidigare rekommenderats att dokumentera orsaken till alerts som berott på egen hantering av förpackningen.

Varför införs användning av alertportalen?

NMVS Alerts förenklar insamling av information om alerts och e-VIS kommer från maj 2023 att börja samla in information om orsaken till alerts via alertportalen.
Alertportalen ger även slutanvändarna tillgång till alertinformationen för alla alerts som genererats hos slutanvändaren.  

Om en alert beror på apotekets eller partihandlarens egen hantering

I e-VIS rekommendationer ska slutanvändaren dokumentera orsaken till alerten direkt i NMVS Alerts i de fall alerten beror på slutanvändarens egen hantering. Slutanvändaren uppdaterar också alerten med statusen ”Investigated” (Utredd).

Om orsaken till alerten är okänd för slutanvändaren eller om slutanvändaren inte vet orsaken till alerten

Som tidigare ska dessa förpackningar rapporteras till läkemedelsföretaget (MAH eller MAHs ombud). Då slutanvändaren inte vet orsaken till alerten behöver ingen dokumentation göras i alertportalen. De flesta apotek använder reklameraläkemedel.se för att rapportera förpackningar som orsakar varningar i e-verifikationsdatabasen.

Åtkomst till alertportalen

För att ett apotek eller partihandel ska få åtkomst till alertportalen behöver slutanvändarens primära kontakt meddela e-VIS en e-till platsen i e-verifikationsdatabasen. E-postadressen är användarnamn för en användare i alertportalen.

Personalen på apoteket eller partihandeln kan komma åt alerts i alertportalen via direktlänk i mailnotiserna som skickas ut när en alert genereras utan att behöva logga in. Personalen kan även skapa ett lösenord för användaren och logga in i portalen för att se samtliga alerts för apoteket eller partihandeln.

För att ansluta era apotek eller partihandel kontaktar ni alerts@e-vis.se.

  1. e-VIS kommer att skicka en lista på de platser ni har inom er organisation och slutanvändaren som kompletterar med e-postadresser för respektive plats.
  2. När mailadressen/användaren är registrerad i alertportalen kommer notiser om alert att börja skickas till apoteket/partihandeln.
  3. Användaren kommer att få ett registreringsmail med länk och instruktion för hur lösenord för inloggning skapas.

E-postadressen är med fördel en funktionsmailadress som kontrolleras bevakas regelbundet.

e-VIS önskar även få en mailadress som kan användas för kommunikation till apoteket eller partihandeln. Denna mailadress kan med fördel vara samma mailadress som används för inloggning till alertportalen.

Anslutning till alertportalen är avgiftsfri.