Projekt

Projekt

Projekt Primärförpackning

I och med införande av nya vårdinformationsmiljöer runt om i Sverige kommer möjligheter att skanna läkemedel med hjälp av koder på primärförpackningen vid sjukhussängarna. Under förutsättning att primärförpackningarna märks med identifierare/koder. Möjligheterna är många med fokus på patientsäkerhet men det finns också ett antal utmaningar som behöver lösas innan detta kan bli verklighet, genom koordinering och samsyn. Lif föreslog under våren 2021 för e-VIS styrelse att e-VIS skulle få i uppdrag att koordinera frågan i Sverige. e-VIS styrelse ansåg att detta uppdrag kunde vara lämpligt för e-VIS utifrån att e-VIS samlar hela läkemedelsdistributionskedjan i sitt uppdrag kring Falsified Medicines Directive.

Agenda
(presentationer finns länkade i rubrikerna)

Välkommen
e-VIS – EAN-koder på sekundärförpackning

Kristina von Sydow, VD, e-VIS

Hur planerar Akademiska sjukhuset/Region Uppsala att arbeta med closedloop adminstration?
Hans Sjöberg, Chefsapotekare, Akademiska sjukhuset

Skanning av 2D-koder – utmaningar och lösningar
Jonas Kreku, Operations Manager, e-VIS

Uppdatering kring arbetet med produktkod på primärförpackning i VARA
Minna Tolonen Lindgren, Farmaceutisk utredare, E-hälsomyndigheten

 • Summering och diskussion tidigare rådslag
 • Hur har vi uppnått syftet kring att:
  – Öka kunskapen 
  – Skapa engagemang
  – Uppmuntra till handling
 • Hur tar vi arbetet vidare: Break out session
 • Diskussion i helgrupp
 • Summering och avslut

Rapport Rådslag 1 juni 2022


Information

Senast uppdaterad:
28 september 2022

Länkar