Hoppa till innehåll

Swedish Medicines Verification System (SMVS)

SMVS är det svenska nationella systemet för verifiering och avaktivering av produkter som omfattas av Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2016/161.

Swedish Medicines Verification System (SMVS)

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2016/161 beskriver i detalj hur det europeiska systemet EMVS, med syfte att förhindra förfalskade läkemedel att nå patienterna via den legala distributionskedjan, ska fungera, förvaltas och inspekteras.

EMVS består av nationella databassystem, i princip en för varje medlemsland, gentemot verifiering och avaktivering görs för att säkerställa äktheten av varje förpackning genom kontroll av dess unika identifierare. De nationella databassystemen är sammanlänkade via EU Hubben.

SMVS är det svenska databassystemet som slutanvändare i Sverige är uppkopplade mot och utför kontroll av unik identifierare.

EU Hubben finns för uppladdning av produkt- och förpackningsdata, och för kommunikation mellan nationella databassystem.