Hoppa till innehåll

Uppdaterad process för certifiering av slutanvändarnas systemstöd

I den senaste releasen av det svenska e-verifikationssystemet (SMVS) har förbättringar gjort för att förenkla certifiering och testning av de slutanvändarsystem som ska integreras eller redan integrerar mot SMVS. Numera kan IT-leverantörer och slutanvändare själva generera testförpackningar och tillhörande 2D-koder i form av en testbok i SMVS certifieringsmiljö, även kallad IQE miljön. Användarna genererar testboken genom att logga in i SMVS portalen på IQE miljön och navigerar till menyvalet ”IT Supplier Qualification”.
I samband med detta har även e-VIS uppdaterat den certifierings- och recertifieringsprocess som finns för att säkerställa att integrerande systemstöd hanterar anrop och svar mot SMVS på ett korrekt sätt.
Den uppdaterade certifieringsprocessen finns övergripande beskriven här och i mer detalj beskriven här.