Hoppa till innehåll

”Kärnuppdraget är säkra läkemedel” – nye ordföranden Kenneth Nyblom om e-VIS och framtiden

Kenneth Nyblom, FGL, Pressbild

Till vardags är Kenneth Nyblom VD för FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer). Nyligen utsågs han även till styrelseordförande på e-VIS och kommer som sådan att leda organisationens verksamhet. Men han är inte ny i sammanhanget utan har varit med sedan planeringsfasen.

– Det har varit en lång resa. I början var det många frågetecken kring hur det hela skulle organiseras från e-VIS håll, men även en del farhågor från både läkemedelsföretagen och apoteken. I grunden tycker jag att den här korporativa affärsmodellen, där industrin äger och driver verksamheten, är ett bra koncept. Den används även för läkemedelsförsäkringen. Eftersom vi i läkemedelsindustrin är beställare och utförare ligger det i vårt eget intresse och ansvar att utföra uppdraget så säkert, smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Det finns inget vinstkrav eller krav på att ge sig ut på nya marknader. Blir det ett överskott i verksamheten så sänks i stället priset för de deltagande läkemedelsbolagen.

I februari fyllde det europeiska e-verifikationssystemet fyra år. Modellen, storleken och teknologin är unika i sitt slag och Kenneth Nyblom säger att resultatet hittills är över förväntan.

– Oftast kan verksamheter starta från liten skala och sedan växa med tiden. I det här fallet skulle det gå från noll till hundra på en dag, den 9 februari 2019. Allt var inte smärtfritt men e-VIS ledning och personal hade förmågan att lära sig ratta bilen i full acceleration. Det fanns inte någon tid till att lära sig krypköra på småvägar innan vi var ute på motorvägen.

Hur ser framtiden ut för e-VIS? När Kenneth Nyblom får frågan om systemet kan komma att utvecklas och få fler användningsområden blir svaret att det i grunden är kärnuppdraget som gäller: att verifiera att det endast är legala och säkra läkemedel som lämnas ut på våra apotek. Men med det sagt finns det många potentiella tilläggstjänster.

–  Kanske kan systemet användas till att prognostisera kommande läkemedelsbrister och därigenom ge tid till att förebygga kritiska brister. Det skulle hela läkemedelskedjan och framför allt patienterna ha stor nytta av.
– Det är visserligen läkemedelsindustrin som betalar för hela driften men apoteken och distributörerna är också delägare i systemet. Alla parter måste vara överens för att vi ska kunna bredda verksamheten utöver kärnverksamheten. Det är en utmaning. Kanske kan Sverige användas som testmarknad för nya användningsområden. Här är vi vana att lägga prestigen åt sidan och nyfiket utforska nya möjligheter och användningsområden. Men det finns inget egenvärde i att bredda verksamheten om det inte finns ett specifikt problem vi kan eller vill lösa. Så även om verksamheten inte breddas är det inte ett misslyckande. Kärnverksamheten är tillräckligt viktig och jag ser inte för mig att behovet av e-VIS nuvarande verksamhet kommer att försvinna inom överskådlig framtid. 

Pressbild: FGL