Hoppa till innehåll

Indragningar och avregistreringar i EMVS – Nordiska rekommendationer

De nordiska NMVOerna har tillsammans tagit fram rekommendationer för hur läkemedelsföretag, partihandel och apotek på bästa sätt hanterar indragningar och avregistreringar i EMVS för att förstärka effektivitet, kvalitetssäkring och patientsäkerhet i läkemedelsförsörjningen.

Det europeiska e-verifikationsystemet (EMVS) skyddar läkemedelsförsörjningen och patienter från förfalskade läkemedel. När systemet hanteras på rätt sätt tillför EMVS säkerhet och kvalitet till läkemedelsförsörjningen genom att förebygga att indragna och avregistrerade läkemedel når patienter utan att orsaka onödiga avbrott eller brister i försörjningen.

Nordiska rekommendationerna

De nordiska NMVOerna tillhandahåller det nationella e-verifikationsystemen i de nordiska länderna:

  • DMVO – Dansk Medicin Verifikation Organisation
  • e-VIS – e-Verifikation i Sverige
  • FiMVO – Finnish Medicines Verification Organisation / Suomen Lääkevarmennus Oy
  • ICEMVO – Icelandic Medicines Verification Organisation / Lyfjaauðkenni ehf
  • Nomvec – Norwegian Medicines Verification Organisation