Lista på vanliga svar från e-verifikationssystemet

Kristina von Sydownyheter

Uppdaterad version gällande från 3 februari 2020. Uppdatering för steg 2 i avslut stabiliseringsperiod samt ny översättning av felkod 11110200. Listan finns publicerad under Q&A dokument och länkar

Rekommendation hantering larm oktober 2019

Kristina von Sydownyheter

Sveriges Apoteksförening och e-VIS har tillsammans utarbetat en rekommendation för hantering och kommunikation av larm från e-verifikationssystemet som gäller från oktober 2019. e-VIS Rekommendation hantering larm oktober 2019 finns under Q&A … Read More